Skoleblad
 
Snyt er skolens skoleblad. Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder stof fra hver klasse.
Det uddeles i papirform.