Elevsamling
 
 
Elevsamlingens formål er, at øge elevernes forståelse af og praktiske erfaring med den demokratiske arbejdsform.
 
Elevsamlings deltagere er alle elever i 4.- 6. kl.
Bh.kl., 1., 2. og 3. kl. kan deltage i elevsamlingerne efter ønske.
 
Elevsamlingerne gennemføres ca. en gang hver anden måneden. Årets møder fastlægges i begyndelsen af skoleåret.
Samlingen planlægges til at vare ca. én lektion.
 
Ved samlingerne kan der stilles spørgsmål, fremsættes forslag og træffes beslutninger. Ønsker og forslag kan fremsendes til pædagogisk råd, skolelederen, eller fremlægges i skolebestyrelsen gennem de to elevrepræsentanter, der er medlemmer af bestyrelsen.
 
Det er 6. kl. der i samarbejde med klasselæreren, har ansvaret for møderne. De indhenter forslag til dagsorden, laver dagsordenen, leder mødet og skriver referat, som uddeles til alle klasser.
Der vælges 2 elever fra 6.kl. , som elevrepræsentanter i skolebestyrelsen.
 
Skolelederen deltager i videst muligt omfang i mødet sammen med elevrådskontaktlæreren i 6.kl.
En gang om året er formand og næstformand med til elevråds-topmøde i Viborg.
Her mødes de med andre formænd og næstformand og udveksler erfaringer og får nye ideer.
Skolen er medlem af foreningen Danske Skole Elever (DSE). DSE har flere gang været ude ved os og holde oplæg for eleverne.