1. To be i nutid
 
Ental
1. Person                      I am                                     Jeg er
2. Person                      You are                                Du er
3. Person                      He/She/It is                          Han/hun/den er
 
Flertal
1. Person                      We are                                 Vi er             
2. Person                      You are                                I/De er
3. Person                      They are                               de er
 
 
2. To be i datid
 
Ental
1. Person                       I was                                   Jeg var
2. Person                      You were                             Du var
3. Person                      He/She/It was                      Han/hun/den var
 
Flertal
1. Person                      We were                              Vi var            
2. Person                      You were                             I/De var
3. Person                      They were                            de var
 

3. To have i nutid
 
Ental
1. Person                      I have                                   Jeg har
2. Person                      You have                             Du har
3. Person                      He/She/It has                       Han/hun/den har
 
Flertal
1. Person                      We have                              Vi har            
2. Person                      You have                             I/De har
3. Person                      They have                           de har
 
 
4. To have i datid
 
Ental
1. Person                      I had                                    Jeg havde
2. Person                      You had                               Du havde
3. Person                      He/She/It had                      Han/hun/den havde
 
Flertal
1. Person                      We had                                Vi havde       
2. Person                      You had                               I/De havde
3. Person                      They had                             de havde
 
 
 
5. To be i førnutid
 
Ental
1. Person                      I have been                             Jeg har været
2. Person                      You have been                       Du har været
3. Person                      He/She/It has been                 Han/hun/den har været
 
Flertal
1. Person                      We have been                      Vi har været  
2. Person                      You have been                      I/De har været
3. Person                      They have been                    de har været
 
 
6. To be i førdatid
 
Ental
1. Person                      I had been                            Jeg havde været
2. Person                      You had been                      Du havde været
3. Person                      He/She/It had been              Han/hun/den havde været
 
Flertal
1. Person                      We had been                       Vi havde været                     
2. Person                      You had been                      I/De havde været
3. Person                      They had been                     de havde været
 
 
 
7. To have i førnutid
 
Ental
1. Person                      I have had                             Jeg har haft
2. Person                      You have had                       Du har haft
3. Person                      He/She/It has had                  Han/hun/den har haft
 
Flertal
1. Person                      We have had                       Vi har haft     
2. Person                      You have had                      I/De har haft
3. Person                      They havde had                  de har haft
 
 
8. To have i førdatid
 
Ental
1. Person                      I had had                              Jeg havde haft
2. Person                      You had had                       Du havde haft
3. Person                      He/She/It had had                Han/hun/den havde haft
 
Flertal
1. Person                      We had had                        Vi havde haft 
2. Person                      You had had                       I/De havde haft
3. Person                      They had had                      de havde haft
______________________________________
9. To do i nutid
 
Ental
1. Person                      I do                                    Jeg gør
2. Person                      You do                               Du gør
3. Person                      He/She/It does                    Han/hun/den gør
 
Flertal
1. Person                      We do                                 Vi gør
2. Person                      You do                                I/De gør
3. Person                      They do                               de gør
 
 
10. To do i datid
 
Ental
1. Person                      I did                                      Jeg gjorde
2. Person                      You did                                Du gjorde
3. Person                      He/She/It did                       Han/hun/den gjorde
 
Flertal
1. Person                      We did                                 Vi gjorde       
2. Person                      You did                                I/De gjorde
3. Person                      They did                               de gjorde
 
 
11. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I nutid
Regel: Udsagnsord tilføjer –s i 3. person ental
F.eks.
 
Ental
1. Person                      I work                                  Jeg arbejder
2. Person                      You work                            Du arbejder
3. Person                      He/She/It works                  Han/hun/den arbejder
 
Flertal
1. Person                      We work                             Vi arbejder    
2. Person                      You work                            I/De arbejder
3. Person                      They work                          de arbejder
 
 
12. Regelmæssige (almindelige) udsagnsord I datid
Regel: Udsagnsord tilføjer –ed.
F.eks.
 
Ental
1. Person                       I worked                             Jeg arbejdede
2. Person                      You worked                       Du arbejdede
3. Person                      He/She/It worked                Han/hun/den arbejdede
 
Flertal
1. Person                      We worked                         Vi arbejdede 
2. Person                      You worked                       I/De arbejdede
3. Person                      They worked                      de arbejdede
 
 
13. Mådesudsagnsord (modalverber)
Normale udsagsnord tilføjer –s i 3. person ental. (Se punkt 11).
Det gør modalverberne IKKE.
Modalverberne er:
Nutid                         Datid                           På dansk
Can                           Could                         Kan/kunne
May                          Might                          Må/måtte
Must                         Must                           Må(skal)/måtte(skulle)
Shall                         Should                        Skal/skulle – bør/burde
Will                          Would                         vil/ville
 
F.eks. He can run very fast.
Bemærk at det IKKE hedder: He cans run very fast.

 
14. Vigtig viden, når du slår op i ordbogen:
Sb                  =                      Substantiv                             = Navneord. Ord der kan sættes ”en/et” foran.
Vb                 =                      Verbum                                = Udsagnsord. Ord man kan sætte ”at/jeg” foran.
Adj                =                      Adjektiv                               = Tillægsord. Ord man kan sætte ”at være” foran.
 
 
15. Spørgende stedord:
What              =                     Hvad
How              =                      Hvordan
Where            =                     Hvor
Who              =                      Hvem
Whose           =                     Hvis
Why               =                     Hvorfor
When             =                    Hvornår
Which            =                     Hvilken/Hvilket