Om Hammershus
http://www.skovognatur.dk/Ud/Beskrivelser/Bornholm/Hammerhus/
 
 
 
 
Om Caroline Mathilde og Struense
Gå ind på nedenstående hjemmeside og svar på disse spørgsmål.
http://kort.ses.dk/265000c
 
Billede nr. 1.
1.
Hvem handler historien om.
 
2.
Hvornår foregår den.
 
3.
Hvor foregår den.
 
4.
Hvor gammel er Caroline da hun bliver gift med den danske konge.
 
 
Billede nr. 2.
5.
Hvad fejler kongen (det står på billede-teksten).
 
6.
Hvor mange værelser var der på Christiansborg da den var kongeborg.
 
7.
Hvad kastede kongen op i enkedronningens hår.
 
8.
I skal huske inden I går videre til billede 3, at I nu har hørt, at kongen er blevet kærester med en anden end Caroline.
Hvad hed den kvinde som kongen var blevet kærester med.
 
 
Billede nr. 3
9.
Hvor gammel er Caroline da hun får sit første barn.
 
10
Håber Caroline, at kongen dør på sin rejse eller håber hun han kommer tilbage som en stærkere person.
 
 
Billede nr. 4.
11.
Er kongen blevet rask på rejsen eller er han stadig sindssyg.
 
12.
Hvad hedder lægen som kongen har med sig hjem fra Europarejsen.
 
 
 
Billede nr. 5
13
Hvad siger kongen til Caroline hun skal gøre for ikke at blive tyk
 
14.
Hvor gammel er Caroline og hvor gammel er Struense
 
15
Hvad syntes Caroline om Struense.
 
16.
Det siges at det uundgåelige sker mellem Caroline Mathilde og Struense. Hvad tror du der skete.
 
17.
Struense siger, han ønsker reformer i Danmark. Prøv at slå op på wikipedia.dk, hvad reformer betyder.
 
 
Billede nr. 6.
18.
Har Struense meget eller lidt magt.
 
19.
Det siges, at Struense vil afskaffe censur.
Det vil sige, at han vil lade folk have deres egen mening og lade dem sige og skrive, hvad de vil.
Det måtte man nemlig ikke i 1770´erne.
Tror du så Struense går ind for demokrati eller diktatur.

20.
I slutningen af 1700-tallet vil mange have at folket skal bestemme mere.
Folket var blevet mere oplyst (klogere) end tidligere.
Den nye tid kaldes Oplysningstiden.
Den afløser Renæssancen.
Fordi bogtrykkerkunsten var opfundet kunne mange flere få viden. Naturvidenskaben som startede i Renæssancen når ud til mange flere. Mange flere tør stille spørgsmålstegn ved kirkens og kongens magt.
Slå op på wikipedie, hvornår oplysningstiden startede og sluttede.
 
21.
Hvem tror I er far til Carolines nye barn.
 
 
Billede nr. 7.
22.
Er Caroline lykkelig eller ulykkelig.
 
23.
Hvad er der ved at blive planlagt mod Struense.
 
25.
Hvad betyder statskup. Du kan f.eks. finde svaret på wikipedia..
 
 
Billede 8.
26.
Hvad sker med med Caroline og Struense.
 
27.
Hvor sendes Caroline hen.
Kronborg.
 
 
Billede 9.
28.
Hvad anklages Struense for.
 
29.
Prøv at kigge på billedet.
Hvad tror du det vil sige at blive dømt til at ligge på hjul og stejle.
 
30.
Hvor lang tid kunne man se Struenses lig
 
31.
Prøv at læse billedeteksten.
Ser Caroline nogensinde sine børn igen.
 
32.
Hvor gammel er Caroline da hun dør.