Brattingsborgskolens Værdigrundlag
 
På Brattingsborgskolen er en forsat afklaring og formulering af skolens værdigrundlag af største betydning.
Denne proces foregår såvel i det enkelte hjem som i skolen, og i samspillet mellem dem.
Nedenstående er resultatet af forældres, personales og elevers arbejde i skoleårene 2005-06 og 2006-07.
Adskillige andre væsentlige værdier har været inddraget i processen, og vil indgå i den videre proces.
Det er vigtigt at processen har fokus på, hvordan de overordnede værdibegreber omsættes til konkrete handlingsanvisninger i hverdagen.
Vi har valgt at fremstille værdierne som udsagn.
Som handlingsanvisende, til brug, formuleres udsagnene som spørgsmål. F.eks. :
 • Er jeg en tydelig voksen overfor eleverne? Hvordan bliver jeg en tydeligere voksen? Osv.
 • Behandler jeg de andre elever ordentligt? Hvordan kan jeg vise XX, at jeg kan lide hende? Osv.
 • Møder mit barn undervisningsparat til tiden? Hvordan kan jeg forbedre mit barns parathed? Osv.
 
 
Ansvarlighed
Hvorfor ansvarlighed
 Kun ved at tage ansvar for sig selv, de andre og omgivelserne får vi en god skole.
 
Hvordan fremmes ansvarlighed
Medarbejderne:
 • Ved at være tydelige voksne overfor eleverne, og tydelige fagpersoner overfor forældrene
 • Ved at have et højt informationsniveau med alle samarbejdspartnere
 • Ved at overholde mødetider, aftaler og sikre en god omgangstone
 • Ved at afbalancere forholdet mellem det individuelle og fællesskabet
 • Ved at fastholde fokus på ansvaret i hverdagen
 
Eleverne:
 • Ved at overholde skolens regler
 • Ved at deltage aktivt og nysgerrigt i skolens hverdag
 • Ved at behandle hinanden ordentligt og sætte pris på forskelle (”gode venner” ordningen)
 • Ved at behandle de fysiske omgivelser ordentligt (dukseordningen, miljøpatruljen)
 
Forældre:
 • Ved at sørge for at børnene møder undervisningsparate til tiden
 • Ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med skolen
 • Ved at tage aktivt del i deres børns skolegang
 
 
Tillid
Hvorfor tillid
Tillid er fundamentet for et positivt samvær og et godt undervisningsmiljø
 
Hvordan skabes tillid
Medarbejdere, elever og forældre:
 • Ved at være nærværende og lyttende
 • Ved at være ærlig og sige sin mening
 • Ved at gøre det, man siger og sige det, man gør
 • Ved at indgå i forpligtende samarbejde
 
 
Humor
Hvorfor humor
 • Et undervisningsmiljø præget af humor og glæde er grundlag for positive relationer og giver bedre indlæring Humor modvirker sure miner og selvhøjtidelighed
 • Latter styrker fællesskabet
 • Humor nedsætter risikoen for konflikter og medvirker til bedre løsninger
 • Humor fremmer et godt immunforsvar, det er videnskabeligt bevist – tror vi nok!!

 

 

Hvordan fremmes humor
Medarbejdere, elever og forældre
 • Ved at angribe dagligdagens udfordringer med en humoristisk tilgang
 
 
Engagement
Hvorfor engagement
 • Medarbejdernes engagement har afgørende betydning for undervisningssituation og skolens hverdag
 • Forældrenes engagement har afgørende betydning for barnets udbytte af skolegangen
 • Elevernes engagement har afgørende betydning for deres indlæring og sociale miljø
 • Engagement begejstrer og smitter elever, forældre og medarbejdere
 
Hvordan engagement
Medarbejderne:
 • Ved at tilrettelægge en inspirerende undervisning
 • Ved eget eksempel at motivere eleverne
 • Ved at ønske efter- videreuddannelse
 
Eleverne:
 • Ved at være forberedte til undervisningen
 • Ved at være nysgerrige
 • Ved at give udtryk for ønske om at forbedre sig fagligt
 • Ved at vise glæde og stolthed over opnåede forbedringer
 
Forældrene:
 • Ved at spørge ind til barnets skoledag
 • Ved at påskønne og give udtryk for barnets fremskridt både fagligt og socialt
 • Ved at hjælpe med evt. lektier
 • Ved at være aktive sammen med barnet